S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
ŞARTLAR VE KOŞULLAR
  • Sign in

- Onaylama, Satın Alan şahıs tarafından anlaşmanın yapıldığı gün yazılı olarak tekrar teyit edilecektir, aksi takdirde ilgili anlaşma, Satan ve/veya Sağlayan şahsı hiçbir sorumluluk altına almaksızın, geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

-Yakıt teslim tutanağında ‘Yakıt, kiracının veya herhangi bir üçüncü tarafın hesabına alınmıştır’ gibi herhangi bir ibare veya damga geçersiz olacaktır. Yakıtı, yasal kayıtlı armatör adına ‘Yakıtı alan taraf’ sipariş etmektedir.

-‘Satıcı taraf’, herhangi bir ülkede ; a)herhangi bir mahkeme huzurunda veya New York 15. Tahkim Klozunca armatör/satın alan taraf karşısında bir iddianın gerçekliğini sürmeye, b)Bimco Standart Yakıt Kontratının  c) armatör/satın alan tarafın borcu herhangi bir tutarın ödemesini garanti altına almak için gemi karşılığında korumanın geçici tedbiri olarak mahkemede hukuki yollara başvurma hakkına sahip olacaktır.

-Gemiye ikmal edilen yakıt, ‘Satın alan taraf’ın ödeme sözünde olduğu gibi geminin borç kaydına satılır ve teslim edilir, ve ‘Satın alan taraf’, ‘Satan taraf’ın gemi karşılığında ihtiyati haciz koyma hakkına sahip olma ve bildirmesini kabul etmekte ve izin vermektedir.

- Rıhtım ücreti, fazla mesai ve bütün diğer yerel masraflar ve/veya vergiler, eğer varsa ve teyit belgesinde bahsedilmiyorsa, Satın Alan tarafınn hesabında yer alacaktır.

- Eğer Satın Alan taraf, geminin belirtilen ETA’sının 48 saatlik çalışma aralığı dışında teslimat almaya ya da istemeye başlarsa; Satan taraf tayini iptal etme ya da ekstra bir duba ücreti hesaplamak için kontrat altında kararlaştırılan satış ücretinde değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

- Her ne koşul olursa olsun; Satın Alan kişi, Satan kişye ve/veya geminin yükleme limanındaki gemi acentesine, geminin teslimat alma hazırlık mektubunu (nor) 24/12 saatin altına düşmemek şartıyla (gümrük veya yasa gereğince olsun ya da olmasın, Pazarlar ve tatiller hariç) faks çekerek ya da onaylı e-mail yoluyla vermelidir; aksi takdirde anlaşma yapılan sürenin uzamasının iddia edilmesi, Satan ve/veya Sağlayan şahıs tarafından kabul edilmeyecektir.

- Teslimattan önce, dubanın su kirliliği testi ve miktar kontrolü, geminin mürettebatı tarafından teslim tutanağı üzerinde tanıklık edilmeli/teyit edilmelidir.

- Gemi yakıtının muntazam bir şekilde alındığını garantilemek geminin çarkçıbaşısının görevidir.

- Teslim edilen yakıtların miktarı, Satan tarafın tercihine göre; Satan tarafın kara tankerleri, ya da teslimatı gerçekleştiren dubalar yahutta Satan tarafın yağ debimetresi ayarlama açısından belirlenmelidir. Kara tankerleri ve dubaları ayarlamada; ilgili geminin çarkçıbaşısı ya da onun vekili, Satan tarafın vekiliyle birlikte, teslimatın yapıldığı tankerlerden teslim alınan yakıt miktarını ölçmeli ve doğrulamalıdır. Çarkçıbaşı ya da onun vekili miktarı doğrulamayı reddeder ya da başaramazsa, yukarıda bahsi geçen Satan tarafça yapılan miktar ölçümleri, satılan ve teslim edilen miktarlara yönelik kati, inandırıcı ve bağlayıcı olmalıdır, ve böylesi bir durumda Satın Alan taraf anlaşmazlık için her türlü iddiadan feragat etmiş olacaktır.

- Miktarla ilgili şikayetler, teslimat biter bitmez, Satan tarafa ibraz edilmek zorunda olacaktır. Bu başarılamadığında şikayet etme ya da maliyeti ne olursa olsun bedel talep etme haklarından her defasında feragat edilecektir.

- Kaliteyle ilgili şikayetler, teslimattan sonraki 14 gün içinde yazılı olarak, Satan şahsa ibraz edilmek zorunda olacaktır. Bu başarılamadığında şikayet etme ya da maliyeti ne olursa olsun bedel talep etme haklarından her defasında feragat edilecektir.

- Eğer gemi, sipariş edilen gemi yakıtının bütün hepsini alabilecek durumda değilse, ürünlerin tesise geri gönderilmesinden doğacak bütün masraflar Satın Alan şahsın hesabında yer alacaktır.

-Bütün ikmaller havanın iyi olmasına bağlıdır ve bütün ikmaller ikmalci üzerinden yapılmaktadır. İkmal limanında kaynaklanan herhangi bir durumdan ötürü, bahsekonu ikmal gerçekleşemezse, Satan taraf bu durumdan sorumlu tutulmayacaktır.

- Teslimat ve gemi yakıtı ISO 8217:2005 ve MARPOL 73/78 ANNEX VI düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Satan tarafın satışa özel genel koşul ve durumlarına göre bütün diğer şartlar

İletişim Adresi:
Esentepe Mah. Yavuz Selim Bulvarı Aydın Apt. No:14/B 61100  Trabzon / TURKIYE
Telefon : +90462 325 04 14  +90462 325 04 80     Fax : +90462 325 04 15  
E-mail: bunker@whiteholding.com